Vippi Fysioterapeutisk uttalelse

Fysioterapeutisk faglig uttalelse om Vippi.Vippi Logo

 

Fysioterapeut MNFF Anne Margrethe Holmboe, har også gitt Vippi sin faglige uttalelse. Hun har fulgt produktutviklingen underveis både med ”Frontal” serien og med Vippi konseptet.

Hun er spesielt opptatt av Vippi`s forebyggende virkning. Vippi gir mulighet for varierte sittestillinger og spiller på lag med kroppen på en helt spesiell måte. Dette stimulerer til en mer aktivitetsskapende sittestilling enn tradisjonelle møbler. Med Vippi stimuleres mer spontane kroppslige reaksjoner enn vi som voksne vanligvis tar i bruk. Barn prøver ofte ut kroppen sin i forhold til resten av rommet, og eksperimenterer mer med tyngdekraften, ved tap og gjenvinning av balanse. Barnet finner mer fantasifulle, varierte og utfordrende sittestillinger dersom de ikke sitter på en stol som begrenser og fanger inn bevegelsesreportoaret deres. Dessverre innhentes de ofte av voksenlivets overdrevne ensidige arbeidskrav når de begynner på skolen.

Skolen har som regel en tradisjonell skolepult der sittestillingen blir statisk 90/90 grader i knær og hofter. Det er ikke lett for verken fysioterapeut eller andre å formidle at aktivitet og variasjon er helsefremmende, og at ensidig sittestillinger bør unngås dersom stolen fanger kroppen i et ensidig mønster. Vippi derimot utfordrer både barn og voksne til å gjenoppdage den motoriske læringen hvor vi utfordres av tyngdekraften og velger mer variasjon enn det skolepulten kan tilby.

For mer utdypet rapport eller kommentarer, ta kontakt med  oss info@kontoroghjem.no

Stolen brukes også som barnehagemøbler, og kan nå kjøpes av oss fraktfitt i nettbutikken.

Adresse Akersgata 7, 0158 Oslo - Telefon 97 18 63 83 - Org.nr. 885 360 262 MVA -  dan@kontoroghjem.no   Åpningstider: Mandag - fredag kl 08.30 - 16.00