Vippi i skolen

Vippi i skolen Vippi Logo

Lærerne Mette Ølstad og Randi Engelsåstrø fikk i 1997 låne 25 stk. Vippi, for utprøving og testing til bruk i en skoleklasse med 25 elever i 9 års- alderen. Testen varte i en periode på 8 uker på Sydskogenskole i Røyken.

Erfaringene med Vippiene var sært gode og kort oppsummert slik:

  1. Elevene likte å bruke dem
  2. Elevene kunne benytte mange forskjellige arbeidsstillinger i løpet av skoledagen.
  3. Vippiene var meget godt egnet både til muntlig og skriftlige arbeider.
  4. Vippiene inviterer til forskjellige grupperinger av elevene. Det var enkelt og raskt å skifte gruppetilhørighet og gruppestørrelse.
  5. Vippiene lager så godt som ingen lyd. Tvert om blir Vippiene svært lyddempende.
  6. I tillegg til dette var Vippiene flotte å bruke i kropsøvingstimer og motorikktimer da Vippi innbyr til lek og kreativitet. Samtidig med dette var de gode til å trene motoriske ferdigheter for elever som trenger spesielt tilrettelagt trening i dette.
  7. Lærerene vil anbefale Vippi til bruk i skolen

Mette Ølstad jobber i dag som rektor ved Hyggen skole i Røyken. Det ble kjøp inn 20 Vippier i 2001. Og etter 1 års bruk er hennes erfaringer og anbefalinger fortsatt meget positive. For mer informasjon, ta kontakt med oss på  info@kontoroghjem.no så formidler vi videre kontakt.

 

Stolen brukes også som barnehagemøbler, og kan nå kjøpes av oss fraktfritt i nettbutikken.

Adresse Akersgata 7, 0158 Oslo - Telefon 97 18 63 83 - Org.nr. 885 360 262 MVA -  dan@kontoroghjem.no   Åpningstider: Mandag - fredag kl 08.30 - 16.00