Miljø

Kontor & Hjem as har arbeidet systematisk med miljø fra starten i 2003.

Vårt miljøarbeid er en naturlig del av hverdagen og vi har etablert et miljøstyringssystem basert på miljø- og klimatiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme.

Vi stiller krav om høy miljøprofil til våre produkter og leverandører.

Vi har stort fokus på ”kortreiste møbler” og møbler av høy kvalitet som varer.

 

 

Våre firmabiler kjører nå på fornybar diesel, Eco-1 biodiesel.

 

Kontor & Hjem as ble sertifisert som Miljøfyrtårn 17.6.2010, og er medlem i Grønt Punkt fra samme dato.

LogoMiljo GrontPunkt

 

Svanemerkede produkter fra våre leverandører finner du her.

 

Adresse Akersgata 7, 0158 Oslo - Telefon 97 18 63 83 - Org.nr. 885 360 262 MVA -  dan@kontoroghjem.no   Åpningstider: Mandag - fredag kl 08.30 - 16.00